Nederlandstalige versie English version
 

Waterzuivering Almere Oosterwold


Kilian Water heeft in 2016 de eerste drie klasse 3b helofytenfilters bij eengezinswoningen in Oosterwold gerealiseerd.  Uiteindelijk zijn er zo'n 150 woningen in Oosterwold met Kilian Water helofytenfilters voor 1 of 2 woingen gerealiseerd en er zijn vier grotere gemeenschappelijke helofytenfiltersystemen aangelegd.

Uit de vrijgegeven data is gebleken dat de helofytenfilters van Kilian Water alles in acht nemend het beste zuiveren van alle IBA systemen die getest zijn: IBA systemen van Kilian Water, WSB clean, Wetlantec en Akanova.
Het besluit om met decentrale zuivering in Oosterwold te stoppen is gebaseerd op de zorgplicht van de gemeente waarbij naar ons idee de bewoners en het milieu de verliezers zijn.