Nederlandstalige versie English version
 

Waterzuivering Oosterwold


Kilian Water heeft in 2016 de eerste drie klasse 3b helofytenfilters bij eengezinswoningen in Oosterwold gerealiseerd, een trend die zich in 2017 voortgezet heeft en begin 2018 waren er zo'n twintig woningen in Oosterwold met Kilian Water helofytenfilters. Voor afvalwaterzuivering passen wij uitsluitend helofytenfilters toe.

Recent zijn er onderzoeken geweest waaruit geconcludeerd is dat de verblijftijd in de voorzuivering dusdanig lang is dat er onvoldoende koolstof over blijft voor biologische stikstofverwijdering. Dit heeft erin geresulteerd dat wij veel vragen krijgen over kleinere (men hoopt vaak goedkopere) filters. Vanwege onze milieutechnologisch kennis gaan we niet mee in de redenering dat kleiner in dit geval beter is omdat het zou betekenen dat er compromissen moeten komen op het vlak van onderhoudsbehoefte en stabiliteit. Alleen indien een woning amper geschikt is om met een gezin met 2 of 3 kinderen te bewonen (een tiny house bijvoorbeeld), staan we open voor het realiseren van een kleiner dan gebruikelijk helofytenfiltersysteem. Helofytenfilters gaan ca. 20 jaar mee en na groot onderhoud nogmaals zo'n periode en het ligt niet voor de hand dat het aantal inwoners gedurende al die tijd niet veranderd en daarom zou het onverstandig zijn een te klein filter aan te leggen. Onze helofytenfiters halen gemiddeld genomen de eisen ook wanneer er minder bewoners zijn dan het filter aan kan en daarmee staan we, juist vanwege de grote voorzuivering op eenzame hoogte opzichte andere aanbieders qua stabiliteit en ondehoudsbehoefte. Financieel gezien valt er aan een helofytenfilter voor maximaal 5 personen niet veel te besparen omdat alle systeemonderdelen en hun installatie nog altijd nodig zijn.

Waarom Kilian Water geen leverancier van IBA compactsystemen is:

IBA compactsystemen kennen erg hoge jaarlijks kosten (650 tot 900 euro per jaar) en daar willen wij onze opdrachtgevers niet mee opzadelen. Afgezien daarvan halen de compactsystemen vaak het geclaimde zuiveringsrendement niet en daarnaast verbruiken ze plusminus tien maal zoveel elektriciteit als helofytenfilters. Voorts is het aantal storingen bij IBA compactsystemen in onze optiek onacceptabel hoog. Maar omdat de compactsystemen goedkoop zijn in aanschaf zijn ze erg in trek bij projectontwikkelaars die hun marge op de woningen zo groot mogelijk proberen te maken. Voor de eigenaar/gebruiker geldt: IBA compactsystemen, "penny wise, pound foolish"!

Voor wie hier meer kennis van wil nemen: publicatie Stowa/Rioned IBA systemen

Hierbij tevens een schrijven wat wij speciaal voor Oosterwwolders samen met het Waterschapsbedrijf Limburg begin 2017 opgesteld hebben: IBA compactsystemen en helofytenfilters

 

Kwaliteit afvalwater


Het waterschap stelt de volgende eisen aan de kwaliteit van het effluent (behandelde afvalwater):


 

Waarom kiezen voor Kilian Water?

Dat is heel eenvoudig: omdat onze helofytenfiltersystemen robuuster zijn dan alle andere. Onze voorzuivering heeft de meeste inhoud, ons folie is het sterkst, onze dompelpompen zijn van de beste kwaliteit. Hierdoor is onze marge gering en daarom kunt u voor hoge kortigspercentages niet bij ons terecht. Zo selecteert de markt zich uit en werken wij voor kritische en verstandige opdrachtgevers voor wie de finesses duidelijk zijn als het gaat om gelikte marketing versus kwaliteit en eenvoud.

Mede hierom bieden wij ook geen alarmering aan anders dan een eventueel lichtbaken. Wanneer de pomp zoveel betrouwbaarder is dan de alarmerning die op de werking van de pomp toe moet zien is het onlogisch alarmering toe te passen en het is dat daarmee weggegooid geld. 

Wilgenfilters

Wilgen zijn in staat om veel water te verdampen en zo zijn er in met name Scandinavië wilgenfilters ontwikkeld waar geen behandeld afvalwater uit komt omdat alle afvalwater verdampt. In Nederland is tot op heden (februarii 2019) nog geen enkel wilgenfilter gemaakt waarbij al het afvalwater door de wilgen verdampt wordt. Dit komt omdat er voor wilgenfilters enorm veel ruimte nodig is. Soms worden er wilgen in filters gezet die de opbouw hebben van helofytenfilters waarmee een "vlees noch vis" filter ontstaat. Geen helofytenfilter want wilgen zijn geen helofyten en missen de eigenschappen die helofytenfilters zo succesvol en efficiënt maken en geen wilgenfilter want het filter is ingericht als helofytenfilter en maar een fractie van het water wordt verdampt (overigens net zoals in een helofytenfilter). Zoals u leest is Kilian Water hier standvastig in. Wij rommelen niet met het jargon en ook niet met de stabiliteit van uw afvalwaterzuiveringssysteem op de lange termijn.

 

Kwaliteit materialen


Voor onze helofytenfilters gebruiken wij uitsluitend de beste materialen. Zo zijn onze voorzuiveringen bijvoorbeeld groter en zwaarder uitgevoerd dan die van andere aanbieders en is het folie dikker en beter bestand tegen doorgroei van wortels wat we zelf proefondervindelijk vastgesteld hebben. Kilian Water sluit geen compromissen als het gaat om de kwaliteit van materialen. 


Kwaliteit van installatie


Bij Kilian Water hebben in de loop der jaren een viertal Wagenings ingenieurs gewerkt, allen met een diepgaande kennis op het gebied van afvalwaterzuivering en wij zijn zelf direct betrokken bij de installatie van ieder individueel helofytenfilter. De kans dat iemand uw helofytenfilter aan legt die het voor het eerst doet (of het woord misschien niet eens foutloos kan spellen) bestaat hierdoor bij ons niet. Tijdens vorstperioden en bij veel neerslag leggen wij geen helofytenfilters aan. De kwaliteit van de helofytenfilters zou er onder lijden wat niet acceptabel is en het is daarmee in onze beleving zonde van de inspanning, materialen en grondstoffen. In het verleden hebben wij meerdere keren materialen geleverd en begeleiding op afstand zodat men een helofytenfilter zelf bouwen kon. De resultaten ervan bleken erg wisselend en daarmee lang niet altijd voldoende. Het leveren van bouwpaketten ligt daarom niet op onze weg. Overigens is de besparing die men kan realiseren gering als alle kosten daadwerkelijk meegenomen worden.


Onderhoud en levensduur


De onderhoudsbehoefte van een helofytenfilter is gering en kan door de eigenaar/bewoner zelf in een paar uurtjes per najaar uitgevoerd worden. Het afknippen/snijden van het riet en het filter schoon maken van de bovenkant van het filter zijn de belangrijkste activiteiten. Het is natuurlijk ook mogelijk het aan ons uit te besteden.
Helofytenfilters gaan bij normaal/correct gebruik ongeveer twintig jaar mee voordat er groot onderhoud nodig is. Dan moet de bovenste laag van het filter vervangen worden. Onze oudste helofytenfilters zijn ongeveer twintig jaar oud (Kilian Water is opgericht in 1997 en bouwde toen al helofytenfilters) maar tot dusver is er nog geen die groot onderhoud nodig heeft gehad. Toch vinden wij het niet correct een langere levensduur te beloven. 


De prijs van een helofytenfilter.


Voor een eengezinswoning kunt u, afhankelijk van de afstand van het helofytenfilter tot de woning en de sloot, rekenen op 7000 a 7500 euro inclusief BTW. Dat is relatief goedkoop wat vooral komt omdat we niet met onderaannemers werken waardoor er geen gestapelde marges voor komen.

Het werkt kostenbesparend als er twee of meer helofytenfilters praktisch gelijktijding aangelegd worden. Bij meerdere identieke helofytenfilters is de besparing beperkt want er is alleen enige besparing op de transportkosten. Bij helofytenfiltersystemen met een gezamenlijke voorzuivering en pompput is de besparing mogelijk wel significant.

 

Als u zo ver doorgelezen heeft begrijpt u dat u te maken heeft met liefhebbers van het vakgebied. Kilian Water beschikt niet over kleurrijkefolders en besteed geen middelen (en grondstoffen) aan deelname aan beurzen. Het maken van reclame laten wij aan onze tevreden opdrachtgevers over.