Nederlandstalige versie English version
 

missie


Kilian Water streeft naar het sluiten van waterkringlopen op lokale schaal. Grote rioolstelsels en waterzuiveringsinstallaties zijn nodig voor verstedelijkt gebied maar zijn niet geschikt, laat staan betaalbaar, voor de meeste plekken op aarde. Lokale benutting van hemelwater en infiltratie ervan in de boden om verdroging te voorkomen is beter. Het waar mogelijk dicht bij de bron zuiveren en hergebruiken van afvalwater en het benutten en infiltreren van hemelwater behoren tot ons werkveld.

Wij wensen onze tijd nuttig te besteden aan betaalbare en duurzame waterprojecten waar zowel de mens als het milieu bij gebaat zijn. Als de opdrachtgever vraagt om een systeem wat door ons als niet zinvol of verstandig beoordeeld wordt dan gaan we hierin ook niet mee en trachten de opdrachtgever te overtuigen een verstandiger alternatief te kiezen. Tevreden klanten krijgen wij met realistisch ontworpen, degelijk uitgevoerde en in de praktijk betrouwbare duurzame watersystemen.

We hebben de tijd een beetje mee. Gemengde rioolstelsels zijn op zijn retour en zowel drukriolering als IBA compactsystemen vallen tegen qua functionaliteit en operationele kosten. Men zoekt de eenvoudige en robuuste oplossingen die wij bieden. Het ontewerpen en realiseren van maatwerkoplossingen is leuk werk, zeker als het resultaat naar volle tevredenheid is van de opdrachtgever. Onze opdrachtgevers zijn meestal de verstandige en kritische mensen waar we graag voor werken en op hen is deze droge, inhoudelijk sterke, website ook gericht.

Kilian Water heeft door de jaren heen eeen grote diversiteit aan watersystemen en helofytenfilters gerealiseerd, heel eenvoudige maar ook heel vernieuwende die deel uit maakten van autarkische/ zelfvoorzienende watersystemen. Kilian Water neemt regelmatig deel aan demonstatieve en onderzoeksprojecten in binnen en buitenland.