Nederlandstalige versie English version
 

Demonstratieve rojecten


 

Emscherkunst, Essen, Duitsland 2010 en 2013

Onze diepgaande inhoudelijke kennis van duurzame watersystemen levert ons soms uitzonderlijke projecten op. Een mooi voorbeeld hiervan is het Emscherkunstproject van Ooze architecten en Marjetica Potrč in het kader van Ruhrgebied, culturele hoofdstad van Europa 2010. Gezuiverd afvalwater diende samen met hemelwater voor toiletspoeling, tuinieren en leverde een kleine drinkwaterstroom. Vanwege het succes waarmee deze opstelling, ook wel het waterzuiveringskunstwerk genoemd, ontvangen is kwam er in 2013 een vervolg aan en is de gehele opstelling wederom op de zelfde plek opgebouwd. Never change a winning team, dus was alles nagenoeg identiek aan 2010. Kleine verschillen ten opzichte van 3 jaar eerder zaten in de zonnepanelen, de beplanting van de helofytenfilters en het opslagsysteem voor het gezuiverde water.

 

grijswatersysteen in Essen, Duistalnd

Foto: Roman Mensing
Theatre Evolutif, Bordeaux, Frankrijk

 

In het najaar van 2011 heeft Kilian Water in het zelfde samenwerkingsverband een tweetal helofytenfilters gerealiseerd bij het culturele festival Evento in Bordeaux, Frankrijk. Het eerste helofytenfilter had een afvalwaterzuiveringsfunctie waarbij afvalwater afkomstig van het toilet ter plekke gezuiverd en hergebruikt werd voor toiletspoeling en het besproeien van de tuin. In het tweede systeem was het helofytenfilter de eerste trap in het zuiveren van hemelwater tot drinkbaar water. Hiermee zijn wij al bekend sinds 2001 toen we bij de Technische Universiteit Eindhoven een helofytenfilter bouwden waar onderzoek mee gedaan is naar exact deze toepassing.

 Helofytenfilters

Afbeelding: Ooze architecten, Rotterdam

 

Download folder als PDF bestand.