Nederlandstalige versie English version
 

IBA compactsystemen


IBA compactsystemen blijken in de praktijk onbetrouwbaar vergeleken met helofytenfilters. Daarbij komt dat het energieverbruik van IBA (compact) systemen vele malen, ongeveer 10 x, hoger is. Lees hier hoe het werkelijk zit en verbaas u er over dat er nog steeds compactsystemen verkocht worden.

Hierbij een schrijven wat Kilian Water in mei 2017 samen met het Waterschapsbedrijf Limburg opgesteld heeft:

IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater)

Storingsgevoeligheid van Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) systemen

Ervaring en stand van zaken in Limburg, mei 2017

Het waterschapsbedrijf Limburg heeft sinds 2009 ongeveer 550 IBA compactsystemen in beheer. Voor 2009 waren deze in beheer bij uiteenlopende marktpartijen. De situatie in 2009 liet te wensen over. De IBA systemen kenden veel storingen, een deel er van verbruikte erg veel energie en ze waren als gevolg hiervan impopulair bij de gebruikers.

De storingsfrequentie lag rond de 1x per jaar per IBA systeem.

Sindsdien is er veel verbeterd. Het waterschapsbedrijf Limburg voert structureel onderhoud uit aan de IBA systemen en veel van de systemen zijn intussen gemoderniseerd (tegen aanzienlijke kosten, ongeveer 3000 euro per IBA systeem). Door deze inspanning is de storingsfrequentie tergugelopen naar ongeveer 1x per twee jaar per IBA systeem en is de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de werking toegenomen.

Uitzondering hierop vormen de helofytenfilters. Hiervan zijn geen statistieken bijgehouden maar deze IBA systemen staan bij het waterschapsbedrijf te boek als uiterst betrouwbaar en eenvoudig van opzet. Voorwaarde is wel dat het helofytenfilter goed wordt aangelegd. Er is maar 1 pomp die stuk kan en het onderhoud kan zelfs tweejaarlijks uitgevoerd worden.

Uit het bovenstaande kan men voor Almere-Oosterwold opmaken dat het verstandig is om van de ervaringen in Limburg te leren en terughoudend te zijn bij het kiezen voor IBA compactsystemen. De benodigde ruimte voor helofytenfilters is per woning niet veel meer dan 16 vierkante meter en gezien de ruime kavel grootten is er weinig op tegen om voor de veilige weg van helofytenfilters te kiezen. Afgezien hiervan verbruiken helofytenfilters ongeveer een tiende van de energie van een goed werkend IBA compactsysteem.

ir. J.C.G Box

Kilian Water Wageningen


Gerard Kessels

Werkvoorbereider/Toezichthouder

Waterschapsbedrijf Limburg

 

Uit, nu een keer echt objectief, onderzoek (zie de link onderaan deze pagina) blijkt dat de kosten voor IBA systemen neer komen op 650 tot 900 euro per jaar, en dat is nog exclusief de kosten voor elektriciteit.

 

Hoe het komt dat IBA systemen zo onbetrouwbaar zijn.

Een IBA systeem is in feite een mini waterzuiveringsinstallatie. Dat lijkt logisch maar vanwege de geringe inhoud is een IBA systeem gevoelig voor schokbelastingen. Het is logisch dat het afvalwater van een grote groep woningen, een dorp of stad, vrij constant van samenstelling is. Dat is wenselijk voor het goed functioneren van de waterzuiveringsinstallatie. Bij een IBA systeem is er slechts een enkele woning aangesloten en het weggieten van een pan jus of het schoonmaken van de badkamer kunnen daarom de werking van een IBA systeem gemakkelijk verstoren.

Het hoge energieverbruik van IBA compactsystemen komt door de luchtcompressor of door de elektromotor die voor de beluchting zorgt. Afgezien van dit extra energieverbruik is het een extra storingsbron en mogelijke onkostenpost. Voor IBA systemen geldt in het algemeen dat alleen de leveracier er wat mee op schiet en de gebruiker/eigenaar er vroeger of later spijt van krijgt. Onderhoud laten uitvoeren is steeds vaker een van de problemen met IBA systemen omdat bedrijven die dit eerder deden er vaak mee ophouden. Voor peparaties geldt het zelfde en omdat veel bedrijven die IBA compactsystemen maakten eendagsvliegen bleken is de verkrijgbaarheid van onderdelen vaak problematisch.

Is uw IBA systeem kapot, heeft u vaak last van een IBA storing of is de kwaliteit van het effluent van de IBA onbetrouwbaar dan is het mogelijk uw onbetrouwbare IBA te vervangen door een energiezuinig en bedrijfszeker helofytenfilter.

De laatste tijd zien we dat steeds meer gemeenten kiezen voor helofytenfilters waar problemen met IBA systemen blijven voortduren of waar nieuwe woningen in het buitengebied gerealiseerd worden. Soms kiest men ook weer voor alleen een septic tank.

De constante drijvende kracht voor het kiezen voor IBA compactsystemen zit in de relatief lage aanschafprijs. Wie probeert de marge op onroerend goed te maxmaliseren zal de nijging hebben te kiezen voor de, qua aanschaf, goedkoopste oplossing. Ook voor mensen die hun eigen huis laten bouwen is het aantrekkelijk weinig geld uit te geven voor de aanschaf van hun IBA systeem want er zijn immers kostenposten genoeg (die aantrekkelijker zijn om aan te denken). En men krijgt van leveranciers van IBA compactsystemen vaak verhalen te horen die te mooi zijn om waar te zijn. En die ziijn dan ook niet waar. Zij die blij worden zijn degenen die de goedkope IBA systemen een heel stuk duurder verkopen, en verder niemand.

Zoals u al aan kun voelen komen: Kilian water verkoopt geen IBA compactsystemen / speelgoed.

Voor als u meer wilt weten over het bovenstaande, en wel zuiver objectief: publicatie Stowa/Rioned IBA systemen