Nederlandstalige versie English version
 

helofytenfilter maken / aanleggen


Het is in principe goed mogelijk om zelf een helofytenfilter te maken of aan te leggen. We hebben hier meermaals onze bijdrage aan geleverd. Toch is gebleken dat het uitsluitend leveren van materialen en instructie vaak niet tot het gewenste resultaat heeft geleden. De kwaliteit van de aanleg wisselde enorm. Er zijn daarom van de voorheen drie mogelijkheden nog twee mogelijkheden over:

1. We zorgen voor het dimensioneren en het systeemontwerp en leveren de essentiële materialen. De aanleg doet de opdrachtgever geheel zelf, mede op basis van onze instructies. Omdat wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het werk van een ander acepteren wij uiteraard geen verdere verantwoordelijkheid over deze filters. (deze mogelijkheid staat er volledigheidshalve bij al  doen we dit inmiddels niet meer)

2. Het helofytenfilter maken we samen met de opdrachtgever. Omdat veel opdrachtgevers begrijpen dat het wenselijk is om ervaring te hebben in het aanleggen van helofytenfilters komt dit vaak voor. Naarmate de opdrachtgever zelf meer wil en kan wordt onze tijdsbesteding aan het project korter en worden de kosten van het helofytenfilter lager. Het mag duidelijk zijn dat de omvang van het filter veel invloed heeft op de hoeveelheid werk die er is die onderling verdeeld kan worden. In de bijna alle gevallen kan Kilian Water voor de goede werking van deze filters in staan.

3. Kilian Water verzorgt de gehele aanleg van het helofytenfilter en levert het werkend op. In dit geval zal Kilian Water met plezier alle verantwoordelijkheid voor de werking van het filter nemen.

De gebruiker blijft in alle gevallen belangrijk omdat het lozen van giftige chemische stoffen de werking kan verstoren waar bilologische systemen nu eenmaal een beperkte tolerantie voor hebben. Bij ieder normaal lozingsgedrag zijn onze helofytenfilters echter uitermate stabiel en robuuust gebleken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om ons bestaande / oude / door derden aangelegde helofytenfilters te laten beoordelen. Op deze manier komen we vaak meer of minder succesvol aangelegde helofytenfilters uit het verleden tegen. We kunnen dan beoordelen wat het best gedaan kan worden om een goede werking van het filter te garanderen. Vaak kan bijvoorbeeld de voorzuivering behouden blijven en soms behoeft het filter alleen maar een groot onderhoud of beperkte aanpassingen.