Nederlandstalige versie English version
 

geschiedenis


Rond het jaar 1900 was bekend dat irrigatie met afvalwater tot betere opbrengsten kon leiden en dat passage van afvalwater door de bodem met plantenwortels het water schoner maakte.

Een Australische tekst uit 1904 hierover:

 “If every householder disposed of his own drainage on his own premises as he might very well do, the health of all of us would be much improved. Anyone who has a little ground about his house can dispose of his dirty water as follows: Dig up a plot of ground thoroughly to a depth of fifteen to eighteen inches. Cut a channel leading from the kitchen and washhouse into the highest side of the plot and let all the dirty water drain into it. Plant the plot with plants that grow rapidly and require a great deal of water such as Arum Lilies, for instance. The dirty water will be all absorbed by the roots of the plants and a most luxuriant garden will be produced which will defy the hottest weather and will always be green and beautiful. By this means a curse will be transformed into a blessing.”

En zelfs daarvoor al, in de Verenigde Staten 1901, was er een opstelling gepatenteerd waarvan een helofytenfilter deel uit maakte.

Een nieuwe episode brak aan in 1952 toen de Duitse wetenschapster Dr. Kathe Seidel onderzoek deed naar de waterzuivering capaciteit van het laten groeien van biezen op verschillende ondergronden. Dit leidde tot de ontwikkeling van helofytenfilters in de jaren 60 aan de universiteit van Göttingen en bekend raakte als de Root Zone Method. De eerste praktijkschaal installatie was die in Othfresen, Duitsland in 1972. Gedurende de jaren 80 kwamen helofytenfiilters meer en meer onder de aandacht waarbij in Nederland de stichting de 12 Ambachten een voortrekkersrol heeft gehad. De 12 ambachten is in 1977 opgericht door Sietz Leeflang die eerder (in 1970) de Kleine Aarde opgericht had. Zowel bij de Kleine Aarde als bij de 12 ambachten waren demonstratieve helofytenfilters in gebruik. In de jaren 90 van de vorige eeuw ontstonden de eerste bedrijven, waaronder Kilian Water, die zich met het ontwerpen en aanleggen van helofytenfilters bezig hielden.